Sgwt - Cynllun Sgwter y Ddraig Werdd

Os ydych chi’n byw neu yn gweithio yn Sir Benfro neu dde Ceredigion ac

• Os oes gennych swydd neu gynnig swydd na ellwch ei chyrraedd,

• Oes gennych (neu fedrwch gael) Drwydded Yrru dros dro,

• Rydych yn 16 mlwydd oed neu’n hyn,

• Gellir eich yswirio ac mae gennych ganolwyr,

 

Cofiwch gysylltu â ni er mwyn ichi gael gwybod a allwn ni eich cynorthwyo i gael eich ‘Wheels2Work’!

Er mwyn ichi ddefnyddio’r sgwter Honda Vision bydd gofyn ichi dalu tâl benthyca wythnosol a blaendal a gaiff ei ad dalu ichi. Efallai hefyd y byddwn yn gallu darparu offer diogelwch ichi, ac fe gewch sgwter i chi, a neb arall, ei ddefnyddio am oddeutu 6 i 12 mis.

Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi ffonio’r swyddfa.

0845 686 0242

admin@greendragonbus.co.uk

www.greendragonbus.co.uk

Share this page...

Current Volunteering Opportunities