Pwy yw pwy

Mae Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro yn Elusen Gofrestredig, ac fe'i rheolir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr.

Yn 2017/18, yr Ymddiriedolwyr yw:

Cadeirydd: Adrian Davies

Is-Gadeirydd: Margaret Vickery

Thrysorydd: Brian Hough

Pwyllgor Gwaith:

  • Beryl Thomas Cleaver
  • Ray Hine
  • Janine Perkins
  • Rachel Evans
  • Chris Harvey Jones

Swyddog Datblygu Cludiant Cymunedol: Debbie Johnson  debbie@pacto.org.uk 

Swyddog Hyfforddiant: Craig Morgan  craig@pacto.org.uk 

Swyddog Prosiect Bydi Bws: Emma Lewis  emma@pacto.org.uk 

Cynorthwywraig Prosiect Bydi Bws: Angela Good  busbuddies@pacto.org.uk 

Share this page...

Current Volunteering Opportunities