Gwasanaeth Galw’r Gyrrwr

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM Neu gallwch dalu’r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio ’da chi Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus deithio ar y bysiau hyn, am ba reswm bynnag.

Cliciwch trwy unrhyw un o’r meysydd gwasanaeth canlynol er mwyn cael y manylion.

Aberdaugleddau a Hakin

Milford Haven Dial a Ride                                               

Teithio ar ddyddiau Mercher a
Sadwrrn rhwng 9.30 a.m. a 4.30 p.m

Cliciwch man hyn am y manylion

 


Abergwaun ac Wdig

Fishguard Dial a Ride

Teithio ar ddyddiau Iau a Sadwrn
rhwng 9.30 a.m. a 4.30 p.m

Cliciwch man hyn am y manylion

 

 


Aberteifi

Cardigan Dial a Ride

Mae’r gwasanaeth hwn
yn gweithredu ar ddydd
Llun, dydd Mercher a dydd
Gwener rhwng yr oriau
10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Cliciwch man hyn am y manylion

 

 

Dinbych-y-pysgod
a Saundersfoot

Tenby Dial a Ride

Teithio ar ddyddiau Mercher a Gwener
rhwng 10.30 a.m. a 2.30 p.m

Cliciwch man hyn am y manylion

 


Galw am Fws Ar Ddydd Llun O
Glydau i Arberth

The Monday Clydau to Narberth Dial-a-Ride

Yn gadael Bwlchygroes am 8.30.
Yn Cyrraedd Arberth am tua 10.00am

Cliciwch man hyn am y manylion

Galw am Fws Neyland

Neyland Dial a Ride

Teithio ar ddydd Mercher rhwng 9.30 am a 3.30 pm

Cliciwch man hyn am y manylion

 

Galw am Fws Nosweithiau Sul i Aberteifi

 

St Dogmaels Dial a Ride
Teithio ar nosweithiau Sul o fis Medi i fis Ebrill
Yn cyrraedd Aberteifi mewn pryd i weld perfformiad
Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan

Cliciwch man hyn am y manylion


Galw am Fws i Arberth

Dial a Bus to Narberth

Yn Cyrraedd Arberth am 10.50am
Bydd yn gadael Arberth am 12.15pm &
4.15pm ar Ddyddiau Mawrth, Mercher a Gwener

Cliciwch man hyn am y manylion

 

Llandudoch

St Dogmaels Dial a Ride

Ar gael ar ddyddiau Iau o 10.00 y bore
ymlaen

Cliciwch man hyn am y manylion

 

 Penfro a Doc Penfro

Pembroke and Pembroke Dock Dial a Ride

Teithio ar ddyddiau Mawrth a Iau
rhwng 9.30 a.m. a 4.30 p.m

Cliciwch man hyn am y manylion

Galw am Fws Ar Ddydd Mercher
O Glydau i Aberteifi

Wednesday Clydau to Cardigan Dial-a-Ride

Yn gadael Bwlchygroes am 8.45 a.m.
Yn Cyrraedd Aberteifi am tua 9.45 am

Cliciwch man hyn am y manylion

Penrhyn Tyddewi

St Davids Dial a Ride

Teithio ar ddyddiau Llun a Gwener rhwng
9.30 a.m. a 4.30 p.m
Cliciwch man hyn am y manylion


Galw am Fws Hwlffordd

Haverfordwest Dial a Ride

Teithio ar ddyddiau Llun a Gwener
rhwng 9.30 a.m. a 4.30 p.m

Cliciwch man hyn am y manylion

 

Taflen Dydd Gwener Abergwaun

Fishguard Friday Flier

Teithio ar ddydd Gwener
rhwng 9.00 a.m. a 4.30 p.m


Cliciwch man hyn am y manylion

 

   
   
   


Am ymholiadau ac archebion, ffoniwch:

0845 686 0242

 

Share this page...

Current Volunteering Opportunities