Cymdeithas Sefydliadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro (PACTO)

Mae'r Gwasanaethau Cludiant Cymunedol yn cynorthwyo pobl a grwpiau nad ydynt yn cael y cyfle i ddefnyddio cludiant personol ac sydd heb neu'n methu defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus arferol.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau CC sydd ar gael yn Sir Benfro, y cymorth sydd ar gael i weithredwyr lleol, a'r cyfleoedd sydd ar gael i wirfoddolwyr newydd ymuno â'n tîm.

Am wybodaeth am y prosiect Bydi Bws, cliciwch yma

Am wybodaeth am hyfforddi gyrwyr MiDAS, cliciwch yma

Am wybodaeth am gwasanaethau CC, cliciwch yma

Newyddion coronavirus, cliciwch yma

 

Share this page...

Cyfleoedd Gwirfoddoli ar hyn o bryd