Cymdeithas Sefydliadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro (PACTO)

Mae'r Gwasanaethau Cludiant Cymunedol yn cynorthwyo pobl a grwpiau nad ydynt yn cael y cyfle i ddefnyddio cludiant personol ac sydd heb neu'n methu defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus arferol.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y gwasanaethau CC sydd ar gael yn Sir Benfro, y cymorth sydd ar gael i weithredwyr lleol, a'r cyfleoedd sydd ar gael i wirfoddolwyr newydd ymuno â'n tîm.

Am wybodaeth am y prosiect Bydi Bws, cliciwch yma

Am wybodaeth am hyfforddi gyrwyr MiDAS, cliciwch yma

Am wybodaeth am gwasanaethau CC, cliciwch yma

Newyddion coronavirus, cliciwch yma

 

Share this page...

Current Volunteering Opportunities