Ceir ar gyfer Cynhalwyr RSVP wedi newid

…helpu’r rhai sy’n gofalu ameraill i deithio…

Cynllun Ceir i Ofalwyr wedi cau. Fodd bynnag :-

Darparwyd cyllid i PACTO gan Gyngor Sir Penfro fel rhan o becyn o fesurau i wella mynediad at wasanaethau trafnidiaeth gymunedol i ofalwyr di-dâl yn Sir Benfro.

Bydd y cyllid yn darparu’r gwelliannau canlynol i gynllun Ceir Cefn Gwlad Sir Benfro:

 

Mae Ceir Cefn Gwlad fel arfer yn gyfyngedig i un daith yr wythnos, fodd bynnag, bydd Gofalwyr Di-dâl yn gallu cael ail daith yr wythnos.

Gellir cymeradwyo teithiau ychwanegol hefyd mewn amgylchiadau eithriadol, yn ôl disgresiwn Cydgysylltydd y Cynllun.

N.B. Mae hyn bob amser yn amodol ar argaeledd gyrwyr gwirfoddol.

Pan fydd angen i Ofalwyr Di-dâl deithio gyda'r person y maent yn gofalu amdano ar unrhyw daith Ceir Cefn Gwlad, bydd y gofalwr yn teithio am ddim. (Lle nad yw'r Gofalwr yn teithio gyda'r person y mae'n gofalu amdano, bydd prisiau arferol yn berthnasol).

 

Nid yw gwasanaeth Ceir Cefn Gwlad Sir Benfro yn derbyn plant ar eu pen eu hunain. Gall Gofalwyr Ifanc fod gyda’r person y maent yn gofalu amdano, ar yr amod bod y person hwnnw’n oedolyn.

 

Er mwyn cael budd o’r consesiynau hyn, bydd disgwyl i Ofalwyr ddangos eu cerdyn adnabod i Ofalwyr, yn unol â’r enghreifftiau canlynol:

RVS Team

 

Ceir Gwledig RVS i Ofalwyr

Gall Gofalwyr Ifanc gofrestru am Gerdyn Cydnabod Gofalwyr trwy Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Gweithredu dros Blant, ffôn 01437 761330

Gall Oedolion sy’n Ofalwyr gofrestru drwy Wasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro, ffonio 01437 611002 neu e-bostio PCISS@adferiad.org

 

Neges i Bob Gwirfoddolwr!

 

 

Share this page...

Current Volunteering Opportunities