Bws Mini Cymunedol Maenorbyr

Manorbier Community Minibus

Defnyddir y bws mini ar gyfer hebrwng plant i’r ysgol ac oddi yno yn ystod y tymor. Gall grwpiau cymunedol ei ddefnyddio unrhyw amser arall:

Yn ystod gwyliau ysgol a phenwythnosau
Diwrnodiau’r wythnos
Ystod y tymor:
9:30 am - 3:00 pm
4:30 pm ymlaen

Defnydd grŵp o fws mini

Ffi Sefydlog
Diwrnod Llawn £40.00
Hanner Diwrnod £25.00
Mo’yn a bydd gan y Cerbyd Lond Tanc o
Danwydd Dychwelyd a bydd gan y Cerbyd
Lond Tanc o Danwydd

Mae’r tâl amdanynt yn cynnwys cost y tanwydd, yswiriant a chynnal a chadw’r cerbydau.

Byddai grŵp yn defnyddio ei yrrwr ei hun fel arfer, a bydd gofyn i’r gyrrwr hwnnw wneud ychydig o hyfforddiant sylfaenol (Cynllun Ymwybyddiaeth i Yrwyr Bws Mini -MiDAS) cyn gyrru’r bws.

 

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01834 871 311

Share this page...

Current Volunteering Opportunities