Hafan  |  
  Gwasanaethau  |  
  Cysylltu â Ni   |  
  Adnoddau   |  

Cynllun Olwynion i gwaith Y Ddraig Gwyrdd - MAE’R CYNLLUN HWN WEDI EI TERFYNU CHWEFROR 2023

 

  • Ydych chi'n byw neu'n gweithio yn Sir Benfro neu dde Ceredigion?

 

  • Oes gennych chi swydd neu gynnig swydd rydych chi angen cludiant i'w gyrraedd?

 

  • Oes gennych chi (neu gallwch chi gael) trwydded gyrwyr dros dro?

 

  • Ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn?

 

  • A oes gennych hyfforddiant sylfaenol gorfodol?

 

  • Ydych chi'n meddwl eich bod yn yswirio ac yn gallu cael gyfeiriadau?

Os ydych wedi ateb ' oes ' i'r rhan fwyaf o'r uchod yna peidiwch ag oedi-rhowch alwad i ni 01239 698506 neu anfonwch e-bost atom admin@greendragonbus.co.uk

Mae blaendal y bydd angen ei dalu ond gellir ei ddychwelyd ar ddiwedd y contract (bydd telerau ac amodau yn berthnasol).

Mae tâl llogi wythnosol, sy'n cynnwys llogi'r sgwter, yswiriant, chwalfa, MOT, treth cerbyd, cynnal a chadw bob dydd arferol.

Efallai y byddwn yn gallu darparu eich offer diogelwch a chwmpasu eich costau y hyfforddaint sylfaenol gofodol hefyd.

Cysylltwch â ni a chawn weld a allwn eich helpu chi i gael eich Olwynion i Gwaith!

Share this page...

Current Volunteering Opportunities