Home  |  
  Services  |  
  Contact us   |  
  Resources   |  
  Search

 

Take Me Too logo

 

Take Me Too

Mae ‘Take Me Too!’ yn paru unigolyn sydd angen lifft, neu sydd eisiau rhannu lifft, gyda rhywun sy’n mynd i’r un cyfeiriad â nhw.

Mae ‘Take Me Too!’ ar gael i bawb yn Sir Benfro:

  • sy’n ei chael hi’n anodd teithio oherwydd nad ydynt yn gallu gyrru, nid oes trafnidiaeth gyhoeddus neu dacsis ar gael, neu nid oes arian ganddynt;
  • sydd eisiau gwneud gwell defnydd o deithiau car a wneir bob dydd yn Sir Benfro gyda seddi gwag;
  • sydd eisiau adeiladu cymunedau â chysylltiadau gwell.

Mae rhannu teithiau yn fwy ecogyfeillgar, felly byddwch yn helpu’r blaned hefyd.

Am fwy o wybodaeth: www.takemetoo.org.uk

 

Mae PACTO yn rhedeg Take Me Too! gyda gymorth ariannol o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Lottery Logo

 

Share this page...

Current Volunteering Opportunities