Pwy yw pwy

Mae Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro yn Elusen Gofrestredig, ac fe'i rheolir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr.

Yn 2018/19, yr Ymddiriedolwyr yw:

Cadeirydd: Adrian Davies

Is-Gadeirydd: Margaret Vickery

Thrysorydd: Michelle Harries

Pwyllgor Gwaith:

  • Ray Hine
  • Janine Perkins
  • Rachel Evans
  • Emma Bingham
  • Annette Peter

Swyddog Datblygu Cludiant Cymunedol: Debbie Johnson debbie@pacto.org.uk

Swyddog Hyfforddiant: Craig Morgan craig@pacto.org.uk

Swyddog Prosiect Bydi Bws a Prosiect Take Me Too!: Emma Lewis emma@pacto.org.uk

Cynorthwywraig Prosiect Bydi Bws: Angela Good busbuddies@pacto.org.uk

 

 

Share this page...

Cyfleoedd Gwirfoddoli ar hyn o bryd