Pwy yw pwy

Mae Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro yn Elusen Gofrestredig, ac fe'i rheolir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr.

Yn 2019/20, yr Ymddiriedolwyr yw:

Cadeirydd: Rachel Evans

Is-Gadeirydd: Emma Bingahm

Thrysorydd: Michelle Harries

Pwyllgor Gwaith:

  • Janine Perkins
  • Annette Peter
  • Caroline Wilson

Swyddog Datblygu Cludiant Cymunedol: Debbie Johnson debbie@pacto.org.uk

Swyddog Hyfforddiant: Craig Morgan craig@pacto.org.uk

Swyddog Prosiect Bydi Bws a Prosiect Take Me Too!: Emma Lewis emma@pacto.org.uk

Cynorthwywyr Prosiect Bydi Bws: Kay Mathias busbuddies@pacto.org.uk

Cynorthwyydd Prosiect Take Me Too!: Ruby Woods hello@takemetoo.org.uk

 

 

Share this page...

Cyfleoedd Gwirfoddoli ar hyn o bryd