Swydd: Cynorthwyydd Prosiect Take Me Too!

Beth am fod yn rhan o'r prosiect cyffrous hwn i ddathblygu a hyrwyddo rhannu lifft yn Sir Benfro. 

Gweithio Gartref.  £9.62/awr. 

15-20 awr yr wythnos, dros 5 diwrnod yn ddelfrydol. Oriau gwaith i'w cytuno gyda'r ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd disgwyl i'r cynorthwyydd gymryd rhan mewn rota ar alwad dros y penwythnos (£30/penwythnos).

Contract cyfnod penodol 6 mis i gychwyn (dros gyfnod mamolaeth) gyda'r posibilrwydd i ymestyn am 18 mis ychwanegol.  

 

Bydd gennych brofiad o wasanaeth cwsmeriaid a byddwch yn gallu defnyddio systemau TG a chyfryngau cymdeithasol yn hyderus. Nid yw profiad blaenorol o’r sector trafnidiaeth yn hanfodol.

 

 

Cliciwch yma am y Swydd Ddisgrifiad 

 

Cliciwch yma am wybodaeth am prosiect Take Me Too! 

 

I wneud cais, anfonwch eich CV â llythyr esboniadol at debbie@pacto.org.uk 

 

Dyddiad Cau: 5 p.m., Dydd Llun, 13 Medi 2021.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Mawrth, 21 Medi 2021, yn Arberth.

 

 Ariennir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

 

Share this page...

Current Volunteering Opportunities