Logo Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro

Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro

Cydgysylltydd y Prosiect a Gyrwyr Gogledd-orllewin Sir Benfro

 

Cyfle i fod yn rhan o'r prosiect peilot cenedlaethol newydd cyffrous hwn i ddatblygu gwasanaeth bws gwledig hyblyg i gysylltu cymunedau yng Ngogledd-orllewin Sir Benfro.

 

Cydgysylltydd y Prosict: 16 awr yr wythnos, contract tymor penodol am 12 mis.

Cyflog o £10,275 (£12.35 yr awr)

Oriau gwaith craidd i'w cytuno gyda'r ymgeisydd llwyddiannus.

Yn y cartref. Teithio ledled Gogledd-orllewin Sir Benfro a Phenrhyn Tyddewi.

 

Cliciwch yma i lawrlwytho disgrifiad swydd

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Debbie drwy e-bostio debbie@pacto.org.uk

neu ffonio ar 01437 776550

 

Er mwyn gwneud cais, anfonwch CV a Llythyr Eglurhaol at Brian Hough, Cludiant Gwirfoddol Sir Benfro, 9 Cedar Close, East Moor Park, Cuffern, Haverfordwest, SA62 6HR

neu drwy'r e-bost at debbie@pacto.org.uk 

 

Dyddiad Cau: Hanner nos, ddydd Sul 24 Tachwedd

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mawrth 3 Rhagfyr

 

Rydym hefyd yn chwilio am Yrwyr Bws Mini Wrth Gefn i ddechrau ar unwaith.

£8.50 yr awr gyda thâl gwyliau. Mae angen trwydded D1. Yn amodol ar DBS.

 

 

Elusen Gofrestredig: Pembrokeshire Voluntary Transport, Rhif: 1078690.

Cwmni Cofrestredig gyda Gwarant Gyfyngedig Rhif: 3865537

Share this page...

Current Volunteering Opportunities