Cynorthwyydd Prosiect Bydi Bws

 

15 awr yr wythnos, cytundeb cyfnod penodol hyd 31 Gorffennaf 2021.  

Cyflog cychwynnol £8,247 y flwyddyn (09 Pwynt ar golofn gyflog NJC ar gyfartaledd.)

Oriau gweithio craidd i’w penderfynu gyda’r ymgeisydd llwyddiannus.

Wedi’i leoli yn Hwlffordd. Teithio ledled Sir Benfro.

Mae hon yn Swydd a Rennir

 

Bod yn rhan o'r prosiect cyffrous hwn i helpu pobl y mae arnynt angen cymorth ychwanegol

i ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a chymunedol Sir Benfro.

 

Fe fydd gennych brofiad o weinyddu prosiectau a gweithio gyda phobl fregus a gwirfoddolwyr.

Nid oes rhaid cael profiad cynt o weithio yn y sector drafnidiaeth.

 

Cliciwch yma am wybodaeth am y Prosiect Bydi Bws

Cliciwch yma i lawrlwytho disgrifiad swydd

 

Am wybodaeth bellach, ffoniwch Debbie Johnson ar 01437 776550

neu e-bostwich debbie@pacto.org.uk

 

Er mwyn gwneud cais, anfonwch CV a Llythyr Eglurhaol drwy'r e-bost at debbie@pacto.org.uk 

 

Dyddiad Cau: Hanner nos, 8/12/2019.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn yr wthnos yn decrau 16/12/2019.

 

 

Mae PACTO yn Elusen Gofrestredig, Rhif 1148810 ac yn

Gwmni Cyfyngedig trwy Warant, Rhif 7825882

 

Mae’r swydd hon wedi’i noddi gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Logo Gronfa Cymunedol Loteri

Share this page...

Current Volunteering Opportunities